Mescladors d'alt cisalla

  • Mescladors d'alt cisalla

    Mescladors d'alt cisalla

    Els nostres mescladors d'alta cisalla s'utilitzen en moltes indústries, incloses les indústries farmacèutiques, alimentàries, cosmètiques, de tinta, adhesius, químiques i de recobriments.Aquest mesclador imparteix patrons de flux radials i axials vigorosos i una cisalla intensa, pot assolir una varietat d'objectius de processament, com ara homogeneïtzació, emulsificació, humectació de pols i desaglomeració.