Homogeneïtzador de mesclador emulsionant a escala de laboratori

  • Homogeneïtzador de mesclador emulsionant a escala de laboratori

    Homogeneïtzador de mesclador emulsionant a escala de laboratori

    Aquest homogeneïtzador de mescladores emulsionants al buit a escala petita de laboratori està especialment dissenyat per a proves de lots petits o ús de producció amb la seva estructura intel·ligent i els seus avantatges d'alta eficiència.

    Aquesta màquina emulsionadora al buit inclou un tanc de mescla emulsionant homogeneïtzador, un sistema de buit, un sistema d'elevació i un sistema de control elèctric.