Màquina per fer pasta emulsionant al buit

  • Màquina per fer pasta emulsionant al buit

    Màquina per fer pasta emulsionant al buit

    La nostra màquina per fer pasta emulsionant al buit s'utilitza principalment per a la fabricació de productes semblants a pasta, pasta de dents, aliments i productes químics, etc. Aquest sistema inclou una màquina d'homogeneïtzació d'emulsionament de pasta, caldera de pre-mescla, caldera de cola, tremuja de material en pols, bomba col·loïdal i plataforma d'operació. .

    El principi de funcionament d'aquest equip és introduir seqüencialment diverses matèries primeres a la màquina d'acord amb un procés de producció determinat, i fer que tots els materials estiguin totalment dispersos i barrejats uniformement mitjançant una forta agitació, dispersió i mòlta.Finalment, després de la desgasificació al buit, es converteix en la pasta.